-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲, دوشنبه

روزنامه دی نیشن چاپ پاکستان

روسیه جهادگران اسلامی را در ساحه نفوذ خود تحمل نمی کند. مسکو بعد از سقوط اتحاد شوروی تاوان کلانی در جنگ با جهاد گران چچین وعرب پرداخته است. هنوز هم در مناطق قفقاز با این مشکل درگیر است.
روسیه تحولات اوضاع افغانستان را رصد کرده و باور دارد که بی قانونی درافغانستان عامل تهدید به تمامیت ارضی آن کشور است.
 روسیه معتقد است که وضع جاری در افغانستان از نظر جغرافیایی کدام تاثیری بر امریکا برجا نمی گذارد اما این روسیه است که زیر تهدید است

همچنان پروژه راه ابریشم که چین را از مسیر های زمینی به خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا متصل می کند، با موجودیت امریکا درافغانستان با تهدید مواجه است. رهبران چنین بدین باورند که امریکا سرگرم پیشبرد سیاست جنگ سرد در منطقه است و موقعیت افغانستان درکنار چین سبب شده است که این کشور بخشی مهمی از سیاست خارجی پکن تلقی شود.