-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۷, شنبه

گپ به جا های باریک می کشد


استاد عطا محمد نوراز دکترخلیلزاد خواست که از مداخله در امور داخلی افغانستان دست بردارد و فوری از افغانستان خارج شود. وی خطاب به ارگ و امریکا و خلیلزاد اعلام کرد: دست تان تا واشنگتن خلاص، زور دارید یالله!