-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۵, پنجشنبه

به گزارش روزنامه تریبیون

چتاقی از نوع پاکستانی/ تلاش برای سواری کردن دو باره بر امریکا
 
خواجه آصف وزیرخارجه پاکستان اظهار امیدواری کرده است که روابط امریکا و پاکستان به جای آن که صرفن بر بحث افغانستان متمرکز باشد باید استوار بر منافع دو جانبه دو کشور باشد.
وی گفت صریح بگویم ما نسبت به آن چه طی یک سال  اخیر شنیده ایم مایوس هستیم و امیدوار هستیم ازین بیشتر شاهد کدام حرکت افراطی دیگر نباشیم.  خواجه افزود: مجموع روابط ما نباید صرفن تحت الشعاع یک معضل منطقه ای قرار بگیرد. اصرار ما برین است که اسلام آباد و واشنگتن نه فقط افغانستان، بلکه روی روابط دوجانبه خود تمرکز کنند.