-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۹, سه‌شنبه

پیام دکتر سمیع «حامد» به دکترغنی ومنی!


در این وقت شب در " مزارجان" رفتیم " شیریخ خوردن". در کدام ولایت افغانستان ( شاید غیر از کابل) این ممکن است؟؟؟ خود را با خیالپردازی های روشنفکرانهء داخل گیومه نفریبیم. اگر قرار باشد انجنیر داوود به حمایت غنی و حزب اسلامی و چند بگیل دیگر بیاید ما در برابر شان خواهیم ایستاد! مسلهء ما دفاع از داعیه ها است نه داعی ها! 
غنی و منی باید بدانند که در ساختار " واقعیت موجود" در برابر مردم می ایستند. شوخی هم نیست!