-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۳۰, شنبه

بن بست کامل درمذاکرات جمیعت اسلامی وارگ

 

یک منبع موهوم دولتی ظاهرا به رادیو آزادی گفته است که بین نماینده گان جمیعت اسلامی و دولت روی ایجاد یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی توافق حاصل شده است.
اما اسماعیل خان گفته است که هیچ توافقی تا هنوز بین دو طرف حاصل نیامده است.
او افزود:
درب مذاکرات باز است اما تا هنوز مذاکرات هیچ نتیجه ی نداده‎است، مواردی را که حزب جمعیت اسلامی به حکومت پیشکش کرده، حکومت آن را نمی‎پذیرد.
اعلامیه جان دابس سفیرامریکا نشان داد که درعقب دور ساختن والی بلخ از وضع الجیش استراتیژیک بلخ مقامات امریکایی قرار دارند و اصرار اصلی از آدرس آن هاست.