-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۴, پنجشنبه

دراوج تنش با بلخ، شماری داعشی های غیرمسئول موقتا توقیف شدند

به نظر می رسد که حکومت کابل به گروپ های غیر مسئول داعش درکابل و مراکز شهری اجازه گشت وگذار اضافی نمی دهد. در تازه ترین اقدام، مقامات رسمی در اداره مدیریت «قانونی» داعش برای جلوگیری از وقایع خارج از پلان و هرج و مرج غیر ضروری، به شمار ۱۳ تن از داعشی ها را درکابل موقتا توقیف کردند. احتمال آن وجود داشت که این افراد بدون اطلاع مقامات رسمی دست به اقدامات یک جانبه در بعضی نقاط شهر بزنند.
این گمانه هم وجود دارد که داعشی های بازداشت شده خود را آماده می کرده اند بدون کوردینه و تصویب اداره رسمی اهدافی را درکابل آماج قرار دهند.