-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۸, پنجشنبه

تعریف «منافع ملی افغانستان» ازنظر سفیر امریکا یعنی کنار زدن والیان!

اعلامیه جان باس سفیر امریکا خبر از مرده ریگ یک توفان جنگی درشمال می دهد.

درافغانستان هیچ گاه وضعیت مساعد و همه پذیر وجود نداشته است تا «منافع ملی» یک تعریف همه شمول داشته باشد تا قاطبه مردم افغانستان درآئینه همان تعریف تصویر ایده آل های خود را دیده بتوانند. تعریف منافع ملی در افغانستان نسبت به دیگر کشور ها باید متفاوت و متناقض باشد. 
اعلامیه سفیر امریکا در مورد این که دکترغنی «حق تغییر و تبدیل والیان» را دارد، نشان از آن دارد که پروژه بی سرپوش سازی شمال از روی میز نقشه گران برداشته نشده و باید منتظر رویداد های کلان باشیم تا بنا به گواهی سفیر امریکا رئیس جمهور دیر یا زود از «حق» خود در سیاست حذف و کنار زدن های سیستماتیک و جنگی سازی زنده گی درشمال بهره مند شود. این درحالی است که برخی محافل از حمایت ظاهری امریکا از حل صلح آمیز بحران قدرت درافغانستان بیش از حد ذوق زده شده اند.
 نقطه مقابل تعریف سفیرامریکا یک تعریف دیگر هم وجود دارد: مقاومت ملی برای دفاع از منافع ملی افغانستان
 تعریف منافع ملی افغانستان اززبان سفیر امریکا ظاهراً فقط همان یک جنبه دارد: کنار زدن والیان!
با این حال، یک تعریف جدید از سوی سرگی لاوروف هم ارایه شده و بدین سان، نبرد در ماه های آینده و همزمان با فرارسیدن موعد انتخاباتی که هرگز سالم نخواهد بود، ریشه دار تر خواهد شد.