-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۱, چهارشنبه

نخستین چرخبال های کمپنی خصوصی درفضای کابل

به گزارش منابع رسمی امریکایی فعالیت کمپنی های خصوصی امنیتی در افغانستان با به کار گیری چرخبال های سفید رنگ  CH-46 آغاز شده و این چرخبال ها بر فراز شهر کابل درآمده اند. طیارات خصوصی در خدمت سفارت امریکا در کابل قرار دارند و ظاهرن کمپنی داین کورپ تامین کننده این خدمات است.