-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۱, چهارشنبه

این خبرکوتاه درتلکس شایعات منتشر شده، اما واقعیت دارد

وزیر داخله با تایید نماینده انگلیس در این سمت گماشته شده است.
برمک وزیر داخله در جمعی از دوستان نزدیک خویش گفته است: مرا نه عبدالله آورده نه غنی و من نه نماینده پنجشیری ها در نظام هستم.
وی در این جمع خصوصی اظهار داشته است: من در کمیته گزینش با تایید نماینده انگلیس وزیر داخله شده ام.