-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۱, پنجشنبه

دراخبار رسمی گفته شده که چین برای اردوی افغانستان در مرز مشترک این کشور با تاجیکستان پایگاه نظامی می‌سازد.
اما این پروژه با مقاومت سرسختانه هندوستان رو به رو خواهد شد. بدخشان، رقابتگاه کلیدی میان پاکستان، هندوستان و چین است. هندی ها شعاع عملیاتی بسیار سنگین و گسترده ای دراقلیم بدخشان دارند. شاید سال های آینده گره گاه زورآزمایی در همین ولایت باشد.