-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۳۰, شنبه

والی فراه گفته است که طالبان با جنگ ابزارهای روسی می جنگند. شاید منظورش این باشد که بعد از یک دوره جزر ومد در روابط کشورهای درگیر در جنگ افغانستان، طالبان با سلاح جدید ساخت روسیه مجهز شده اند. ورنه، جنگ افغانستان همیشه با سلاح روسی بوده. دولت ها هم با اسلحه روسی جنگیده اند و مجاهدین، طالبان و دیگر گروه ها نیز با کلاشینکوف های روسی اما نسخه مصری، ایرانی و چینی آن مجهز بوده اند.
سی آی ای زمانی کلاشینکوف روسی را به کارخانه های چینی سفارش می داد که هم رد پای امریکا را در جنگ افغانستان گم می کرد و هم ارزان تمام می شد. زراد خانه های مصر درآن زمان تخلیه شد و همه سلاح ها خریداری شده و پولش از سوی عربستان پرداخته می شد.
تجهیزات جدید روسی که درحال حاضر در دست طالبان قرار گرفته قرار گزارش ها به مراتب از نسل قبلی خود کارآمد تر است. امریکایی ها هم می توانند اسلحه پیشرفته به قوای دفاعی افغانستان بدهند که نمی دهند. مرحله کنونی جنگ حضور امریکا را هدف گرفته است که با نقشه های قبلی متفاوت است.