-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۳۰, شنبه

مشاجره بین نماینده پاکستان ومعاون وزیرخارجه امریکا درمورد افغانستان

 
 
به گزارش فاکس نیوز نماینده امریکا درسازمان ملل متحد به روز جمعه ازپاکستان تقاضا کرد تا از فراهم آوری پناه گاه های امن درداخل آن کشور به تروریستان دست بردارد. درعوض، پاکستان نیز از امریکا خواست که به پناه گاه های امن تروریستان در داخل افغانستان که از درآمد تجارت مواد مخدر امرار حیات می کنند خاتمه دهد. 
 
 این مناظره در نشست شورای امنیت روی داد که به هدف بحث روی روابط افغانستان با کشورهای همسایه آسیای میانه برگزار شده شده بود.
جان سولیوان، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده اظهارداشت که هرگاه پاکستان به همکاری اش با سازمان های تروریستی ادامه بدهد، امریکا نمی تواند با پاکستان همکاری کند و پاکستان باید به عملکردش خاتمه داده و سعی کند درجهت حل وفصل اختلافات درافغانستان گام بردارد.
ملیحه لودی سفیرپاکستان با اظهارات نماینده امریکا به مخالفت برخاست و گفت  نیاز به این است که افغانستان و متحدان آن به ویژه امریکا به جای تغییر مسیر جنگ درجهت حل چالش های داخلی افغانستان اقدام کنند. ملیحه با اشاره به گفتار معاون وزیرخارجه امریکا گفت کسانی که درذهن خود پناه گاه ها را در خارج از افغانستان تصور می کنند نیاز دارد تا واقعیت ها را بررسی کنند.