-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۹, دوشنبه

آماده گی امریکایی ها برای جلوگیری از سقوط کابل به نفع طالبان یا نیروهای شمال

مجموعه عوامل دست به هم داده اند تا تغییرات سریع تر شود.
نشانه های افزایش نیروهای پیاده امریکا در قندهار به چشم می خورد. گمان می رود که سقوط کابل قابل پیش بینی است. درصورت سقوط کابل از نواحی نزدیک و از مسیر شمال، نسبت به وفاداری اردو و پلیس و نیروهای امنیتی برای حفظ حکومت کابل اطمینان وجود ندارد. سکوت کرزی و دیگر رهبران سیاسی به این معنی است که یک کارزار گسترده در جریان است. این نظر وجود دارد که قوای پیاده امریکا در صورت وخامت وضع، اجازه نخواهند داد که کابل به دست نیروهای شمال یا نیروی ائتلافی با طالبان سقوط کند. 
پیش بینی می شود که فشار های عطا محمد نور درعرصه سیاسی و مانور های مردمی ظرف روزهای آینده جنبه جدی تر به خود خواهد گرفت.