-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۰, سه‌شنبه

انگشت سوال روزنامه پاکستانی به سوی امریکا

روزنامه پاکستان آبزرور می نویسد که حملات اخیر برکابل باعث خشم مردم کابل شده و هم اسباب نگرانی دولت، اردو و نیروهای خارجی را فراهم آورده است. این تقریبا نا ممکن است که طالبان و داعش اهداف بسیار حساسی را بدون دریافت کمک از محل انجام داده بتوانند.
چگونه ممکن است که امریکا با وجود داشتن اطلاعات عظیم استخباراتی چه در زمین و چه درسطح هوایی قادر به دریافت اطلاعات لازم در رابطه به این چنین حملات برنامه ریزی شده نمی باشد؟