-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۸, دوشنبه

این که جلو تذکره برقی گرفته شد، به عبدالله ربطی ندارد؛ به مقاومت مردم مربوط است. توزیع قریب بود به امر عبدالله وغنی آغاز شود؛ مردم مانع شدند و حالا عبدالله آن را به نام خود اعلام می کند!

داکترعبدالله عبدالله:
تا زمانیکه مشکل اساسی در مورد تذکره های برقی حل نشود وقناعت مردم حاصل نگردد توزیع نخواهد شد.
هارون «امیرزاده» درین باره نگاشت:
اعلام این خبر توسط برخی طرفداران عبدالله که گویا او فرمان توقف شناسنامه های برقی را داده است، واقعیت ندارد. این اعلام به خاطر اغفال و کاهش احساسات مردم به خاطر توهین به احمد شاه مسعود صورت گرفته است. این در حالی است که ریاست اجرایی قبلا از تصمیم رئیس جمهور در زمینه شناسنامه ها حمایت کرده بود و حتی توهین به آدرس مسعود را با خاموشی تعقیب کردند.