-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۳, چهارشنبه

برخی ایرانی ها مباحث عجیبی را آغاز کرده اند

از قول ابن تَیْمیه (عالم الهیات، حدیث و فقه، منطق‌دان و اخترشناسِ عرب، زاده ی حران ـ شهری در میان‌رودان، آئینِ وهابیت در قرن ۱۲ هجری بر اساس افکار و آراء او پی ریزی گردید) آورده‌اند:
(این روایت به پیامبرِ اسلام نسبت داده شده است) اگر کسی بتواند به زبان عربی سخن بگوید و به زبان فارسی سخن بگوید منافق است و با نقل قولی از عمر خلیفه دوم مسلمانان، مدعی می‌شود که سخن گفتن به زبان فارسی، آدم را بی مروت و نامرد و پست می‌سازد.
ادامه می دهد که؛ باری سعد بن ابی وقاص ( از صحابیون برجسته محمد و فرمانده لشکر مسلمانان در فتح عراق) شنید که مردمی به زبان فارسی سخن می‌گویند، خطاب به آن‌ها گفت: «پس از آمدن اسلام بازهم دلبسته مجوسیت و آتش پرستی هستید؟» نیز از زبان مالک بن انس ( دومین امام از ائمه ی اهل سنت و از شاگردان جعفر بن محمد صادق)، یکی از پیشوایان فقهی اهل سنت و جماعت می‌نویسد که مالک بن انس روزی خطاب به حاضران در مسجد نبوی در مدینه با لحن خشن و عبوس و تهدیدآمیزی گفت:» هرگاه ببینم کسی به زبان فارسی حرف می‌زند، از مسجد بیرونش خواهم انداخت.
ابن تیمیه در کتاب یادشده از ابن جنی، از علمای نامور نحو عربی، نقل می‌کند که باری گفت: «دلیل این‌که یک عده از آدم‌ها در جامعه اسلامی دچار انحراف شده‌اند و با شریعت اسلام از در مخالفت درآمده‌اند و در دام زندقه و الحاد افتاده‌اند، آشنایی درست نداشتن آن‌ها از زبان عربی بوده است».
ابن تیمیه، به نقل از عمر بن خطاب (صحابه ی محمد، فرمانده نظامی در سپاه صدر اسلام و خلیفه دوم از خلفای راشدین)، آورده‌ است که از جشن نوروز و مهرگان بپرهیزید، و کسانی که این روزها را جشن می‌گیرند، در قیامت خود را جز بی‌دین‌ها و کافرها خواهد یافت. همچنین در حدیث دیگری، مسلمانان را از عبادات ایرانی‌ها (رطانت العجم) منع کرده است. به نوشته شاکد (شائول شاکد، استاد ارشد دانشگاه عبری اورشلیم و پژوهش‌گر نامدار تاریخ یهودیت، زبان پهلوی و فرهنگ باستانی ایران)، این اصطلاح، اشاره به نمازهای زرتشتیان دارد.
و در آخر از قول ابن تیمیه آورده‌اند:
شیخ اسلام، ابن تیمیه، گفته‌است که همانا ذات عرب بهتر از ذات عجم است؛ چه یهود، چه سریانی، چه رومی و چه ایرانی… و همانا بهترین نژاد عرب، خاندان قریش هستند.
 
منابع «کُتُبِ»:
-اقتضا صراط المستقیم لمخالفه اصحال الجحیم
-فضل العرب على العجم
- Shaked, Shaul. “HADITH v. AS INFLUENCED BY IRANIAN IDEAS AND PRACTICES”. In Encyclopædia Iranica kvol. XI. New Yor