-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۲, جمعه

ساکنان اتاق جنگ درارگ از درون درهم شکسته اند/ آینده ندارند

گذشته گرایان ارگ درهمراهی با شعبه «سپیدار» برلبۀ سرنوشت قرار دارند. قوای خارجی و ادوات جنگی بی حساب و لوژستیک فراوان دراختیار دارند اما از درون درهم شکسته اند. هنوز مشخص نیست که اردو و نیروهای امنیتی تا چه میزانی حاضر اند خون بلخی ها را بریزانند و از نتایج کار خود نیز اطمینان داشته باشند. 
گزارش های محلی مشعر اند که ارگ از تمامی نیروهای محلی و تازه مسلح شدۀ حزب اسلامی، طالبان و هرناراضی دیگری استفاده می برد و آن ها را به نام شهروندان بلخ در اطراف «شاه شجاع بلخی» تنظیم کرده است. چند نفر نماینده دکترعبدالله هم دراطراف وی می پلکند. تعیین یک مرکزیت موقت برای فرد آورده شده، به معنی تلاش برای ایجاد درگیری و کلان شدن فضا است.
تشکیلات «مقاومت» پراکنده و عاری از امکانات قوی لوژستیکی است اما درعوض، جنگ پخته وفوق العاده حساس اند؛  چون برای بقا می جنگد، چندین برابر نسبت به نیروهای تحت امر دولت با انگیزه و شور وخشم خواهند جنگید. جنگ عادلانه هرگز بازنده نمی شود. ممکن است در مرحله اول مرکزیت جنگ دچار تحول شده و از یک محل به محل دیگری منتقل شود اما مقاومت با گذشت هر روز عمیق تر می شود و راه های مقابله با تجاوز را در می یابد. این مقاومت، ایستاده گی آشکار به هدف تأمین عدالت سیاسی و جلوگیری از ایجاد یک هژمونی زیانبار ثبت تاریخ مقاومت خواهد شد. حلقه خبیثه ارگ و ضمایم فرعی آن بی هیچ تردیدی درهم شکستنی است و بقا ندارد. سرنوشت این تقابل به اقدامات کابل ربط دارد. وضعیت بعدی خود به خود روشن می شود.  
نتیجه این درگیری سرنوشت ساکنان اتاق جنگ در ارگ و هم پالکی های شان درشعبه اجرائیه را رقم می زند. اما مهم ترین چیزی که اتفاق خواهد افتاد، علنی شدن تقابل علیه نیروهای خارجی خواهد بود.