-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۶, سه‌شنبه

نیویورک تایمز: او سلطان بلخ است تا یک والی

روزنامه نیورک تایمز نوشته است که دکترغنی دربرکناری والی بلخ دچار خطای محاسبه شده است.بعد از سکوت یک ماهۀ رسانه های معتبر امریکایی در مورد رویارویی قدرت بین ارگ کابل و بلخ، روزنامه معروف نیویورک تایمز گزارش مفصلی دربارۀ بحران سیاسی قدرت بین ارگ و استاد عطا محمد نور فرمانده سیاسی جبهه مقاومت ضد طالبان منتشر کرده است.

نیویورک تایمز نوشته است که عطا محمد نور در سیزده سال اخیر بیشتر به یک سلطان شباهت داشته است تا به یک والی. وی یک ماه پیش سرگرم جلسات خود در دوبی بود که دکترغنی وی را از کار برکنار اعلام کرد. عطا نور زمانی که با «دیگرقدرت شکنان مهم منطقه» دیدوبازدید هایی داشت، غنی تصمیم به پایان کار او گرفت. رئیس جمهور غنی درین اقدام خود احتمالن دچار خطای محاسبه شده است.

نیویورک تایمز می گوید که حالا امریکا درافکار عمومی با آزمایش سختی رو به رو است که چطور از رئیس جمهور برضد طیف گسترده اما متفرق مخالفان درافغانستان حمایت کند.
روزنامه می نگارد که عطا نوردرتلاش است تا جای پای خود را محکم کند وحتی در جلساتش، خود را درنقش یک نامزد بالقوه ( ریاست جمهوری) با یک چشم انداز وسیع تر به آزمایش می گیرد. به حواله چندین مقام رسمی افغانستان، وی ماه گذشته با اریک پرنس تهداب گذار کمپنی امنیتی خصوصی بلک واتر در شهر دوبی ملاقات کرد. اریک پرنس اخیراً به دولت امریکا خصوصی سازی جنگ افغانستان را مطرح کرده است.

گزارش نگار نیویورک تایمز از دیدار استاد عطا محمد نور با اریک پرنس بنیان گذار کمپنی بلک واتر و از افراد نزدیک به محفل کاخ سفید و خواهرش بتی دیووس وزیرآموزش وپرورش امریکا پرده برداشته اما نوشته است که آقای نور این دیدار را تصدیق نکرده است. مگر به قول نیویورک تایمز آقای نور به طور واضح از امریکا در خواست کمک کرده است. عطا نور گفته است که من شاهدم که افراد نیرومندی با کاخ سفید در ارتباط می باشند.
نیویورک تایمز سپس از گفت وگو با عطا نور تصویر می دهد و کنایه آمیز می گوید  که وی پس از احراز درجایگاه خاص (لژسلطنتی)  با ساعت دستی نوع اومیگای بیست وهفت هزار دالری و انگشتری از لعل با بیست نگین کوچک الماس در انگشت، درباره فساد سخن گفت. او گفت که رهبران حکومت وحدت ملی آغشته با فساد اند و فقط افراد خود شان را فربه می سازند.
عطا نور گفت درحالی که معاش یک معلم کمتر دوصد دالر است غنی وعبدالله به صد ها تن از مشاوران بیکارۀ خویش از پنج تا شش هزار دالر پرداخت می کنند و مخارج حمل ونقل زرهی برای مشاور چقدر مصرف دارد؟ آن ها خون مردم را می مکند.