-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۴, پنجشنبه

ایشچی سوم عزم سفر به بلخ دارد

ارگ برای جبران شکست سیاسی خویش دربرابر عطا نور و متحدانش به منافقت های مضحک روی آورده است. 
به انجنیرداوود وظیفه ای سپرده اند که عیناً به مآموریت آصف مهمند مشابه است. آصف را هم روان کرده بودند که یخن عطا نور را بگیرد که هیچ آبرویی برایش نماند؛ اکنون دفتر ارگان های محل به دستور غنی- اتمر این آقا را هم ورق مقرری رسمی داده اند که به هر طریق می شود یخن گیر عطا شود. شکست سیاسی و انزوای خود را لااقل درعقب این جنجال سازی ها پنهان می کنند. داوود نام مثل یک ربات به همان سویی می چرخد که صدا از آن سو می آید. خدا عاقبت این ایشچی سوم را به خیر کند.