-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۳۰, شنبه

لاروف به ارگ: علیه داعش اقدام عملی کنید

سرگنی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست شورای امنیت با موضوع افغانستان گفت: کشورهای آسیای میانه نیاز دارند تا با تهدیدهای برخاسته از فعالیت های هراس افکنان و مواد مخدر که بی ثبات کننده منطقه هستند، رسیده گی شود.

وزیر خارجه روسیه بیان کرد: شمال افغانستان به جای پای گروه های هراس افکن همچون داعش تبدیل شده است و از حکومت این کشور می خواهیم که گام های عملی برای مبارزه با این تهدید بردارد؛ بر این باور هستیم که بدون حمایت خارجی، گروه داعش نمی تواند جای پا در شمال افغانستان پیدا کند و برنامه این است که این گروه پس از پایان جنگ در سوریه و عراق به افغانستان و از آنجا به آسیای میانه نفوذ کند.