-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۴, یکشنبه

شکست یا پیروزی بین ارگ وبلخ تاریخی خواهد بود

درآزمایش تاریخی که هر ده سال یا بیست سال حادث می شود، سرنوشت سازترین آن همین رویارویی مقاومت برای عدالت به رهبری استاد عطا است.
 
هرگاه درین روند شکستی بیاید، حلقه کوچک دکترعبدالله و غنی شادمان می شوند و تا آمدن موج بعدی سالیان زیادی خواهد گذشت اما درهر حالت، مقاومت عادلانه همیشه رو به ظفر دارد. هرگاه ارگ در نتیجه تعاملات شدید داخلی دست به عقب نشینی بزند، کاروانی که اکنون به راه افتاده دیگر متوقف نخواهد شد و خواسته های نیرومند تری به وجود می آید و بحث تجزیه و فدرالیزم را به هرخانه و اداره دولت و به هر قطعه عسکری وارد خواهد کرد. خیانت غنی- عبدالله برای تمامیت ارضی افغانستان بسیار زننده است. روشی که ارگ در پیش گرفته ممکن است دست آوردهای کوتاه مدت و هیجان زا به بار بیاورد اما این زور گویی دربرابر اراده برای مقاومت تاب ایستاده گی ندارد.