-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۶, جمعه

احمدولی مسعود: غنی ازخارجی ها استفاده ابزاری می کند

طی نشستى با مشاورین سیاسی سفارتخانه های كشورهـاى انگلستان، روسیه، فرانسه، هند، پاکستان، قزاقستان و همچنان سفرای فرانسه و روسیه، روی بحران روز افزون کشور، بن‌بست بلخ و کابل، توافقنامۀ سیاسی و ضرورت برنامۀ وفاق ملی صحبت و تبادل نظر صورت گرفت. 
احمدولی مسعود به مهـمانان سياسى گفت: رهبری حکومت از خلاء قانونی که با به تعلیق رفتن قانون اساسی و عدم تطبیق توافقنامۀ سیاسی در کشور به وجود آمده است، به خاطر پیشبرد مقاصد سیاسی خود استفادۀ سوء می نمایند. 
رهبری حکومت، حتی از روابط رسمی سفارت خانه های افغانستان در خارج و نمایندگی های سیاسی کشور ها در افغانستان، با کنترول، ذهنیت سازی فریبکارانه و منحرف كننده، لابی گری هـا به خاطر آجندای گروهی خود و بر علیه سایر جریان های سیاسی استفادۀ غیر قانونی مي كند. 
همکاران بین المللی با گسترش دادن و با برخورد یکسان با مجموع قشر سیاسی کشور حامی کلیت نظام میباشند و با در نظرداشت منافع عمومی روابط خود را تأمین میکنند، نه در حمایت از شخص، گروه و يا ایدیولوژی خاصی.
روي هـمرفته حکومت در عرصۀ سیاست خارجی، همکاران بین المللی را به ناحق درگیر سیاست های کوچک گروهی و داخلی ساخته، شک و گمان را در میان مردم در نیات شان به وجود می آورد و از موثریت مأموریت نیروهای بین المللی در کشور می کاهد.