-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۳, سه‌شنبه

از اظهارات مقامات پاکستان پیداست که سر تهدید های امریکا اصلن خبر نیستند/ اشاره می دهند که بیا مثل گذشته معامله کن

به گزارش دی نیشن، عزیزاحمد چهودری سفیرامریکا در واشنگتن به روز دوشنبه اظهار داشت که همکاری مشترک و مداوم بین امریکا و اسلام آباد برای ایجاد اطمینان و ثبات درمنطقه به ویژه افغانستان ضروری است. 
این دپلومات پاکستانی بار دیگر به امریکا به زبان دپلوماسی انتباه داد که شما بدون رضایت ما در افغانستان کاری را انجام داده نمی توانید.  چهودری بار دیگر گفت که همکاری بین امریکا و پاکستان آن هم براصول رابطه نیرومند و پایدار می تواند به حل مسالمت آمیز درگیری ها درافغانستان بیانجامد. هدف چهودری این است که از اخطار ها و طیاره بازی ها صرف نظر کنید و استراتیژی جدید را هم روک میز تان فرو ببرید!