-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۰, سه‌شنبه

خرم دستگیر وزیردفاع پاکستان در گفت و گو با نیوزویک گفته است که ازین پس پاکستان اسلحه مورد نیاز خود را از روسیه و چین خریداری می کند. وی در برابر رفتاری که امریکایی ها در پیش گرفته اند، ما مسیر روابط خود با روسیه را از سر می سنجیم و درحال تقویت روابط خود با چین هستیم.