-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۹, جمعه

جمیعت حتی اگر به رسم تاکتیکی گامی کوچک به عقب بگذارد، میدان سیاسی انتخابات به گذشته گرایان تعلق خواهد گرفت

مواد و فقراتی که گفته می شود مذاکره کننده های جمیعت اسلامی با گروه ارگ روی آن به توافق رسیده اند، با توجه به زمان اندکی که به بزکشی های جدید انتخاباتی باقی مانده، کاملن غلطُ  چل بازی و غیرقابل اجرا است.

تاریخ شانزده ساله اخیر اثبات کرده است که هیچ کمیسیون دولتی که درموارد مختلف تشکیل شده، کارش تا پایان ادامه نیافته، مگر این که یک دروغی تازه به عنوان اتمام کار کمیسیون بافته نشده باشد.

دوم، مواردی که حکومت غنی روی آن توافق کرده، سه سال پیش با دکترعبدالله توافق کرده بود. دیدیم که نتیجه معکوس بود و تنها حاصلی که به دست آمد، زوال سیاسی عبدالله و فربه شدن دوره جدید تنش در جنگ قدرت است. متنی از توافق را که من دربعضی برگه ها خواندم ( هرگاه واقعی باشد) تنها نکته ای به درد بخور که دارد این است که عطا نور تا زمان اجرای فقراتی مورد توافق در مقام خود رسما باقی می ماند.

برای باقی ماجرا باید یک کمیسیون دیگر درست کرد و سپس یک کمیسیون دیگر که کار کمسیون اول را بررسی کند و به همین سلسله زنجیره ای از کمیسیون هایی که کمیسیون های پیش از خود را بررسی کنند. این دور باطل، با باطل کاری ختم نمی شود. امریکایی ها با بحران به مراتب لجوج تری در انتخابات رو به  رو خواهند بود