-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۹, جمعه

۳۴ هزار روستای ایران تخلیه و نابود شده است!

فروپاشی خاموش ایران

مدیر کل سابق دفتر آموزش و مشارکت‌های ‌مردمی سازمان حفاظت محیط‌ زیست ایران اعلام کرد:
جمعیت حاشیه نشین شهرهای های ایران به 18‌میلیون رسیده است. تا سال 76 تنها 600 هزار نفر در حاشیه شهرها مستقر شده بودند و این یعنی از 76 تا اکنون جمعیت حاشیه نشین شهرها 30 برابر شده است.
حاشیه ‌نشین از روستاها به حاشیه شهرها آمده‌اند و زندگی می‌کنند و همین امر تبعات و آسیب‌های‌اجتماعی جدی را در شهرها به وجود آورده است که باید برای آن تدابیر جدی اندیشید. موج ترک روستاها و آمدن به حاشیه شهرها موجب شده تا  34‌هزار روستا از دست برود.