-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۱, دوشنبه

درانتخابات آینده کار به جنگ می کشد؟

دیپلوماتنشریه دیپلومات در شماره اخیرش مطلبی را تحت عنوان " انتخابات می‌تواند مسایل را برای افغانستان بدتر سازد" به نشر رسانیده‌است.

عبدالله الهام نویسنده این مطلب بدین باور است که اگر اصلاحات آورده نشود احتمال دارد انتخابات آینده تنها بی‌ثبانی سیاسی را در افغانستان افزایش دهد.

در ادامه این مطلب آمده‌است که افغانستان به عنوان یک کشوری‌که پس از سالیان دراز از جنگ بیرون شده، اولین انتخابات دموکراتیک خود را در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میلادی با حمایت فراوان جامعه جهانی تجربه کرد، با آن هم سیستم انتخاباتی هنوز جهت تضمین شفافیت این روند نیاز به توسعه دارد.

در مطلب که در نشریه دیپلومات به چاپ رسیده گفته شده‌است که کاستی‌های موجود در سیستم انتخابات افغانستان موجب بی‌ثباتی طویل‌المدت شده و هم‌چنان مشروعیت دولت را تضعیف کرده‌است.

نویسنده این مطلب نوشته‌است که این کاستی‌ها نگرانی‌ها را بیشتر از پیش افزایش می‌دهند زیرا انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ میلادی چندان دور نیست.

نشریه دپیلومات به یک تحقیق پرداخته که اخیراً از سوی مرکز تحقیق و ارزیابی افغانستان انجام شده‌است.

در این تحقیق گفته شده‌است که در سیستم انتخابات افغانستان رقابت سالم دیده نمی‌شود بنابرین برگزاری انتخابات در وضعیت فعلی بی‌ثباتی را ببار خواهد آورد.