-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۶, سه‌شنبه

ارگ و قوای خارجی/ جنرال دوستم دستگیر شود

این اجندا درشرایطی که اختلاف ترکیه وامریکا برسر ایجاد اردوی خاص مرزی در سرحدات سوریه و ترکیه به اوج خود رسیده، هیچ نتیجه ای به سود حکومت کابل ندارد.

خبرواصله به گزارشنامه افغانستان حاکی است که دولت درمفاهمه با قوای خارجی مستقر در افغانستان فیصله کرده اند که جنرال دوستم به هر طریق ممکن باید بازداشت شده و به مانورهای فزاینده وی از تعبیدگاه درخارج خاتمه داده شود.

این فیصله سِری پیش از اعزام هیات میانجی به ریاست فیض الله ذکی به انقره در غیاب برخی سیاسیون جنبش ملی برحال در حکومت، اتخاذ شده بود. درخبر آمده است که در نشست خصوصی محفل ارگ حداکثر حضار به این باور بودند که حضور جنرال دوستم درصحنه و به دور از دسترس، قطعا می تواند نتیجه انتخابات آینده را از اختیار دکترغنی و دیگر کاندیدای محافظه کاران خارج کرده و بحران کنونی را به یک جنگ سراسری مبدل کند.

درمجلس سِری به این نکته اشاره برجسته تر شده است که حتی زنده ماندن  وی در ترکیه درد سر ساز است و خطر قیام ازبک ها علیه ارگ همیشه وجود خواهد داشت و دکترغنی باید با ارسال یک ضمانت کتبی او را به آمدن به افغانستان تشویق کند.

تصمیمی که روی آن با متحدان بین المللی نیز مشورت های لازم صورت گرفته مشعر است که جنرال دوستم درصورت بازگشت به کابل به محض رسیدن به میدان هوایی از سوی قطعات خاص عملیاتی دستگیر و تحویل محکمه داده شود. درفیصله سری قید شده بود که این کار نه از سوی قطعات ارگ بلکه از جانب واحد های خارجی صورت بگیرد. در آن صورت می توانند نتایج انتخابات را در جریان ملاقات و جور آمد ها با جنرال دوستم در شرایط اسارت پیش از پیش بیمه کنند. بعد از انتخابات هیچ گونه تضمینی برای رهایی وی وجود نخواهد داشت و تبعید جنرال جنبه داخلی و دایمی داده شود.