-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۲, سه‌شنبه

عطا «نور» دستورآماده باش داد

عطا نور به شورای امنیت به خاطر اعزام نفرات مسلح به بلخ به هدف ایجاد آشوب هشدار داد.عطا محمد نور دردیدار با مردم پروان کاپیسا نسبت به تحرکات شورای امنیت ملی، به حلقه گذشته گرا در کابل هشدار داد. این درحالی است که دور جدید مذاکرات سیاسی بین ارگ و جمیعت اسلامی بر سر تقسیم مجدد مراتب قدرت از سرگرفته شده است. اما جنگ یک جانبه لفظی کماکان داغ است.

استاد عطا گفت که اعزام نفرات مسلح از کابل به بلخ از سوی شورای امنیت ملی به هدف ایجاد فتنه در شمال و جنگ در برابر اخرین پایگاه مستحکم مقاومت است.

بعد از فتنه گری های ارگ، مانور گذشته گرایان شکل زیرزمینی به خود گرفته اما کارزار جنگ اعصاب از طریق رسانه به وسیله حکومت «مقاومت» دربلخ شکل علنی دارد. جنگ علنی لفظی کمرمقاومت را بسته کرده و وضعیتی را پیش آورده است که ارگ قدم به قدم در افکار عامه زوال می کند. عطا برهیجانات موجه نسل جوان و سرکوفته از مجموعه حیل های غنی- اتمر- عبدالله مسلط شده است. 
استاد عطا به نماینده گان اقشار و سازمان های مختلف گفت به هرنوع حرکت آماده گی داشته باشید. تا رأی ما را کسی دزدی نکند. ترسیدید، ناکام هستید. 
وی اظهار داشت: اين بار به شوراى امنيت ملى هشدار میدهم كه دندان هاى تان را مى شكنیم. در سرک 3 وزیر اکبرخان کابل دو مهمان خانه مربوط به شورای امنیت و امنیت ملی مهمان خانه های هستند، که به افراد در آنجا سلاح میدهند و به مزارشریف میفرستند. پوزتان را به‌خاک می‌مالیم، چنان به فرق‌تان بکوبیم که راه کابل را هم فراموش کنید! 
شرم‌تان باد به شما شورای امنیت و امنیت ملی، که افراد ولگرد را در مهمان‌خانه‌های دولتی جمع‌آوری کرده به آن‌ها سلاح توزیع می‌کنید تا در برابر بلخ شورش کنند.
به نظر می رسد که بین بلخ و ارگ اکنون بن بست قبلی وجود ندارد. اتوریته ارگ روز تا روز درحال افول است. احساسات عمومی نشان می دهد که بعد از شکست زورسالاری های رسانه  ای ارگ دربرابر مقاومت «شمال»، حالا شاهین ترازوی بن بست، در چند روز اخیر از حالت نوسان، به حالت سنگینی یک پله نسبت به پلۀ دیگر را نشان می دهد. پلۀ حکومت بلخ به همکاری محور قندهار، مشرقی و پروان سنگین تر شده است. این رویاروی یا کار را به جنگ فیصله کن می کشد یا آن که ازدل همین تنش های لفظی، متن یک توافق سیاسی جدید بیرون می آید.