-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۶, شنبه

امریکا و پاکستان، گوشت وناخون اند

جاوید کوهستانی آگاه مسایل نظامی در برنامه «بازنگاه» گفت: طی شانزده سال اخیر از حضور آمریکا در افغانستان بارها شاهد بودیم که آمریکا از آدرس های مختلف هم کنگره آمریکا و هم پنتاگون و قصر سفید نسبت به پاکستان الزامات سنگینی وارد کردند. اما آن تاثیر گذاری را برای روند صلح و امنیت در افغانستان نداشته است. پاکستانی ها بارها تعهد کرده اند ولی بازهم ما شاهد همکاری آنها با افغانستان نبوده ایم. فراموش نکنیم در تمام دنیا در کشورهای مختلف اختلافاتی میان دستگاه های امنیتی و بخش های ملکی کشورها وجود دارد. به آن لحاظ گمان می رود که دیدگاه های ترامپ فقط یک دیدگاه شخصی است.به عنوان رییس جمهور و به عنوان کسی که از تمرکز خوبی برخوردار نیست و کمتر مشورت می گیرد این بحث ها را راه می اندازد و یک جدال لفظی است. این موضع گیری ها حتی گاهی خلاف عرف دیپلماتیک صورت می گیرد که حتی واکنش ها را درون افکار عمومی دنیا هم همراه داشته است. من فکر می کنم این بار هم چنین است.
فراموش نکنیم که نظامی های آمریکا با نظامی های پاکستان از دوران جنگ سرد یک رابطه بسیار تنگاتنگ دارند. وقتی حادثه یازده سپتامبر صورت گرفت در مرکز فرماندهی نیروهای بین المللی آمریکا در فلوریدا جنرال های پاکستانی در پشت میزها قرار داشتند. و جنگ را در افغانستان و منطقه هدایت می کردند. تروریست برخاسته از پاکستان بود. یک رابطه تنگاتنگ استخباراتی دارند که با این توییت ها و این حرف ها از بین نمی رود و پاکستانی ها همچنین قدرت لابی گری بسیار پیشرفته را دارند. در آمریکا و لندن و کشورهای غربی از یک ظرفیت کلان لابی برخوردار هستند که می توانند این جنجال ها را به نحوی تغییر دهند و مخصوصا که با انگلستان رابطه خوبی دارد و می تواند برایش میانجی گری و پا درمیانی کند. شما به یاد داشته باشید که این ادبیات به زودی تغییر می کند.