-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۱۹, سه‌شنبه

زخم کهنه افغانستان برای همیشه با دالرامریکا بنداژ پیچ نشده

 نشریه National Interest می نویسد:
امریکا نمی تواند با انتقاد از عوامل خارجی یک جنگ شکست خورده درافغانستان و نسبت دادن آن به یک شبکه شورشی صلح وثبات درین کشور به وجود آورد. افغانستان آینده ای ناگوار در پیش دارد. گذشته ازین که مقامات امریکایی می گویند که آن ها به آسانی و بدون صدمه زدن به خود شان ازین معضل عبور می کنند. اما این کشورهای منطقه است که ازین فاجعه متاثر می شوند فاجعه ای که نشان انگشت افغانی و امریکایی دارد.
بدتر از همه، رهبران درافغانستان درتقابل با یکدیگر قرار گرفته اند زیرا اداره ترمپ تن به سستی داده و به لاف زنی مشغول است.
حقیقت تلخ در مورد افغانستان این است:‌ ثبات نسبی که درافغانستان در سالهای اول پس از 9/11 تجربه شده، شاید یک استثنا بود نه مانند حکومتی که دراول ۱۹۷۳ به میان آمد. زخم های کهنه افغانستان برای همیش با دالرهای امریکا بسته نشده اند تا یک بار دیگر باز شوند. این زخم ها همراه با کش وقوس شورش های مداوم، این کشور را فرسوده خواهد کرد. امریکا ممکن است بتواند این درگیری داخلی را با همکاری با دولت های منطقه خاموش کند.