-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۱, شنبه

حملات طالبان برتاسیسات هندی در افغانستان افزایش خواهد یافت

روزنامه اکونومیک تایمز چاپ هندوستان در شماره تازه اش نوشته است: از زمانی که طیاره ۷۴۷ هوا پیمایی هندوستان در دسامبر سال 1999 ربوده شده و به قندهار فرود آورده شد، هند  در برابر ائدیولوژی طالبان یک مانع بزرگ بوده و همچنان خواهد بود. بنابراین، درسال پیش رو حملات طالبان بر پروژه های تامین شده از سوی هند و دارایی های آن کشور در افغانستان به میزان چشمگیری افزایش خواهد یافت.