-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۳۰, دوشنبه

درکابل به من گفته شدکه طالبان دوستدار ملت افغانستان اند!

 
 
روباه دم خود را به شاهدی می گیرد.
 

 
به گزارش اکسپرس تریبیون به نقل از طلوع نیوز،‌ آلیس ولز دستیار معاون وزیر امور خارجه در امور آسیای جنوبی و آسیای مرکزی گفته است که او از میزبانان خود در کابل شنیده است که طالبان بخشی از ساختار اجتماعی افغانستان اند.
 
الیس ولز افزود: دوستان افغانم به من گفتند که طالبان بخشی از ساختار اجتماعی افغانستان و معتقد به مصالح کشور اند و می گویند که آن ها در مقایسه با داعش به ملت افغانستان باور مند اند.

چنین چیزی را غیر از سروردانش، دکترغنی یا استانکزی مگر چه کس دیگری به الیس ولز موعظه کرده است؟