-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۶, دوشنبه

احتمال جنگ با حکومت بلخ هنوز جدی است

اوضاع نشان می دهد که دیر یا زود جنگ پیچیده و سختی درحوزه بلخ شعله ور می شود. دولت کابل هیچ ابتکاری درجنگ یا صلح با بلخ در دست ندارد و اکنون همه چیز با سیاست های منطقه ای گره خورده است. عطا نور پایه های حاکمیت خود را به طور همه جانبه استحکام بخشیده و قرار گزارش ها، قوای مسلح قندهار به شمول حامد کرزی و برادران علیه تیم ارگ به شدت کار می کنند. بسیاری از افراد اگاه از امور که با آن ها تماس گرفته شد می گویند که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یک امر منتفی است و هرنوع فرصت برای راه اندازی انتخابات همه شمول و همه پذیر از بین رفته است.