-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲, چهارشنبه

عقب نشینی تاکتیکی؛ واژه «افغان» اختیاری اعلام می شود

عبدالحی خراسانی نکته تازه ای را در باره ابداع یک فریب کاری ظریفانه از سوی تیم ارگ فاش کرده است. تیم حاکم در مقابله با اعتراضات گسترده مردم، این بار قصد دارد ذکر یا حذف واژه «افغان» در شناسنامه جدید را «اختیاری» اعلام کند.

 با این کار، در قدم اول، بخش اعظم بودجه بیت المال را صرف خریداری افراد می کند. ثانیا، عین همان تقلب سیستماتیک و هدایت شده ای که در انتخابات ۲۰۱۴ به کار گرفته شد، در توزیع شناسنامه عملی خواهد شد. مامورین و کارگزاران ارگ بدون جنجال قادر اند واژه افغان را در نسخه اصلی یا مرجع مشخصات هر فرد درج کنند و تا زمانی که ضرورت جدی پیش نیاید، هیچ کسی بوی نمی برد که چه اتفاق افتاده است. محاسبه تیم ارگ یک چیز عمده است: آن ها درهر زمانی قادر اند با هویت و مشخصات مندرج در صفحات هویتی افراد دخالت و دستکاری کنند.
این کار درجعل انتخاباتی درآینده به درد می خورد و در توجیه جعل انتخاباتی کاربرد دارد. همچنان در ساختن توجیهات غیرواقعی که مثلا فیصدی کسانی که طرفدار واژه افغان هستند بیش از کسانی اند که مخالف این واژه در شناسنامه های شان هستند، سردرگمی و بی اعتمادی میان مردم را دایمی بسازند.
اکثرمردم سواد ندارد و از در غصب مشخصات هویتی شان هیچ گاه مطلع نمی شوند. بدبختی یک جامعه این است وقتی بی اعتمادی در دل ها شایع شود، هیچ گزینه ای نمی تواند جای آن را بگیرد.