-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۵, شنبه

صدراعظم پاکستان افاده داد که قلاده طالبان در دست ماست؛ خاطرجمع باشید!

شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان به روز جمعه درجلسه مناسبتی از تعهد کشورش در تامین امنیت پروژه تاپی گفت. عباسی تصریح کرد که افغانستان همکاری به خوبی پاکستان نخواهد یافت که در تامین صلح و ثبات متعهد باشد.
وی گفت پاکستان از پروژه های اقتصادی و توسعه ای در افغانستان پشتیبانی می کند زیرا کامیابی، ترقی و امنیت افغانستان، امنیت و پیشرفت پاکستان است. وی افزوده است که تاپی باعث رشد افغانستان می شود و پاکستان نمی گذارد آسیبی به پروژه تاپی برسد.