-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۳, جمعه

حسن روحانی: هشدار به سرنوشت شاه دچارنشوید!

در آستانه سالگرد انقلاب بهمن 57 حسن روحانی و هیات دولت به آرامگاه آیت الله خمینی رفت. کاری که همه ساله انجام می شود، بی تفاوت که چه کسی رئیس جمهور باشد. تفاوت حضور امسال با حضور سال های گذشته، سخنان کوتاهی بود که حسن روحانی با اشاره به شورش اعتراضی مردم در دیماه گذشته ایراد کرد. سخنانی صریح تر از آن که انتتظار می رفت.

روحانی دراین سخنرانی خطاب به کانون قدرت در جمهوری اسلامی گفت که اگر نمی خواهید صدای انقلاب مردم ایران را بشنوید، امروز باید تسلیم رای و خواست مردم و مصلحان و فرهیختگان بشوید، در غیر این صورت زمانی صدای انقلاب را خواهید شنید که دیگر دیر است، همان گونه که شاه شنید اما بسیار دیر.