-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۱, سه‌شنبه

طرح مقاومت و سپس جمهوری فدرال قوت می گیرد

اگر اوضاع شکننده به هم بخورد والی ارگ محاصره خواهد شد.
هنوز مشخص نیست که ارگ و جمیعت در رابطه به سمنگان به چه معامله دست یافته اند. اما یک چیز مشخص است. دولت درتلاش تضعیف و به جنگ اندازی حکمای محلی علیه عطا نور است. ارگ آسیب پذیری و درجه حرص کور قدرت طلبان محلی را تحلیل کرده است. 
تحلیل ارگ از ابراهیمی ها خیلی سهل می نماید هرگاه خبره گی ارگ در مغز شویی عبدالله و سرور دانش را در نظر داشته باشیم.
واضح است که غنی – اتمر به زور پول، دربازی شمال بر تقویت جزایر با هم رقیب محلی تمرکز کرده است. اما گذشته گرایان غیر از ایجاد هرج مرج گذرا، هرگز به هدف خود نمی رسند. مقاومت همزمان با آشوب دولتی شروع خواهد شد. این قدم دیگری به سوی مقاومت وفدرالیزه شدن است.  اوضاع درشمال یک رویکرد تازه و تاریخی را در خود پرورش می دهد. ارگ جمع ابراهیمی ها و دیگر پیشقراول های کرایه ای اتفاقاً باور مندی به تشکیلات فدرال در کشور را درافکار عامۀ جامعه شمال بیخ و ریشه قوی تر می دهند. اگر ابراهیمی ذره ای دور اندیشی داشته باشد، خودش را تا ابد محکوم تاریخ نمی کند و سینه خود را دربرابر میله تفنگ مردم قرار نمی دهد.