-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۲, یکشنبه

طالب را می زنید، داعش را نمی زنید؛ یعنی چی؟

 
 
 
خارجی ها حق مداخله درامور سیاسی افغانستان را ندارند.
 
 

 
ظاهرقدیر دربرنامه «نگاه ژرف» اظهار داشت:
 
ظاهر قدیر، در خصوص عملیات حکومت در مقابله با داعش می گوید: در حال حاضر حکومت شروع کرده است و به طالبان ضربه های بسیار قوی می زند که در اینجا یک سوال پیش می آید که اگر طالبان دشمن هستند داعش هم دشمن هستند پس چرا طالبان را می زنند اما داعش را نمی زنند. حتی وقتی مردم عام آمادگی می گیرند که با داعش مقابله کنند به آنها اجازه داده نمی شود که با داعش مقابله کنند.

وی گفت:
هیچکس نمی داند که ارگ چه می کند. ارگ اقداماتی را انجام می دهد که به خیر افغانستان نیست. از بسیاری از طرفداران ارگ حرف هایی از زبان هایشان بر می آید که به تعصبات دامن می زند. ارگ افرادی دارد که در پشت پرده برای تعصب کار می کند. مشاور سیاسی رییس جمهور به چه کاری مصروف است؟ داکتر اخپلواک به تعصب دامن می زند. وقتی یک نفر ازحکومت به تعصب دامن می زند چه انتظاری می شود از این حکومت داشت؟
قدیر، با اشاره به فشار ها برای برکناری عطا محمد نور گفت: مداخله خارجی ها در امور افغانستان را یکی از دلایل مهم ناامنی می داند و می گوید: خارجی ها فقط به این دلیل به افغانستان آمده بودند که جلوگیری از تروریست ها و تروریزم کنند. آن ها حق ندارند که در امورات افغانستان مداخله سیاسی کنند. یا حتی این تصمیم را بگیرند که این باشد یا نباشد. در حال حاضر به سیاسی های افغانستان اصلا وقتی داده نمی شود. همه تصامیم را گویا خارجی ها می گیرند. در حالی که در قانون اساسی اجازه داده شده است که وقتی حکومت نتواند از امنیت مردم دفاع کند مردم می توانند که به خاطر دفاع حریم خود، خانه و منطقه خود دست به کار شوند و دفاع کنند.