-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۸, سه‌شنبه

امریکا هرگز درافغانستان پیروز نمی شود

پایگاه خبری-تحلیلی امریکایی به نام taske & purpose نوشته است که امریکا هرگز در جنگ افغانستان پیروز نخواهد شد. این مرجع استدلال کرده است که تا سال ۲۰۱۱ یک صد هزار نیروی نظامی امریکا درافغانستان حضور داشتند و این تعداد قادر به کاهش قدرت طالبان و گسترش نفوذ دولت افغانستان نشدند. بنا برین دشوار است که نیروی با کمیت کنونی که هفت مرتبه کمتر از نیروی قبلی است بتواند کاری از پیش ببرد حتی اگر این کمیت کنونی برای دایم درین کشور باقی بماند.
به حواله این منبع، استیوکول نویسنده کتاب جدید در باره افغانستان می گوید: ما می بینیم که سیاست گران امریکا هنوز به پرسش های اساسی مانند این که چرا ایالات متحده در افغانستان حضور دارد؟ چه منافعی این همه فداکاری را توجیه می کند؟ جنگ از چه طریقی پایان خواهد یافت؟ پاسخ نمی دهند. در عوض، معلوم می شود که امریکا براساس یک منطق دایره ای این چنین حضوری را قبول کرده یا ممکن است درین باره که به مرور زمان قدرتی قوی تر در افغانستان پیدا خواهد کرد، با خودش کنار آمده است. همین که نیروهای امریکا در افغانستان باقی می مانند نشانگر آن است که درآن جا منافع ملی و حیاتی دارد.