-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲, چهارشنبه

کارشناس: اردوغان در سوریه زمین گیر شده

 

کارشناس تلویزیون چين گفت مشکل ترکيه در سوریه اين است که ديگر نمي تواند از راهي که رفته برگردد و نمي تواند عمليات خود را متوقف کند.
تحليلگر سياسي امور ترکيه تصريح کرد نبرد ترکيه در عفرين پيشرفتي را که انتظار مي رفت نداشته است.
ساريکيس کاسارگيان تحليلگر سياسي در گفتگو با تلويزيون سي سي تي وي چين درباره نبرد عفرين در سوريه گفت:

« آنها شروع به صحبت درباره شرايط جوي، مشکلات جغرافيايي و غيره کردند در حالي که به نظر من درباره اين مسائل بايد پيش از عمليات برنامه ريزي شود و مد نظر قرار گيرد. به نظر من مشکل ترکيه اين است که آن ها ديگر نمي توانند از راهي که رفته اند برگردند و نمي توانند عمليات خود را متوقف کنند. در عين حال پيشروي آن ها نيز ممکن نيست. استراتژي کردها در نبرد صرفا بستگي به اين دارد تا جايي که مي توانند مقاومت کنند چرا که اين تنها راه است و آنها نمي توانند در نهايت جلوي ارتش ترکيه را بگيرند. اما عمليات ترکيه نمي تواند پس از شش ماه به همين شکل ادامه پيدا کند زيرا مطبوعات در داخل ترکيه انتقادات شان بيشتر و بيشتر مي شود و صداي ناراحتي مردم از ادامه اين وضع در خواهد آمد و خواهند پرسيد براي چه هدفي مي جنگند. اگر هيچ چيزي در رابطه با آمريکا تغيير نکند، اگر آنها با آمريکا به توافق برسند، در آن صورت مي توانند حمله کنند اما اگر توافقي با آمريکا حاصل نشود،فکر نمي کنم نيروهاي ترکيه بتوانند به منبج حمله کنند زيرا هيچ کسي به آنها کمک نخواهد کرد. آنها حتي نمي توانند از هواپيماهاي خود در منبج استفاده کنند زيرا چه کسي به آنها چراغ سبز نشان مي دهد که منبج را از روسيه بگيرند.