-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۴, شنبه

عقب نشینی تاکتیکی از نوع عقب نشینی گذشته گرایان

یعقوب «یسنا»
وقتی غنی طالبان را "مخالفان سیاسی" خواند در واقع از این گروه تنها قباحت زدایی نکرد بلکه نیمی از قلمرو که زیر حاکمیت دولت بود آنرا هم به طالبان واگذار کرد. توافقنامه دندغوری، واگذاری برخی ولسوالی های هلمند به طالبان بخشی از سیاست غنی بود. زمانی هم که پرسیده شد چرا ولسوالی ها به طالبان واگذار می شود؟ گفتند ما "عقب‌نشینی تاکتیکی" کردیم. فروش امکانات و تجهیزات ارتش به طالبان بخش دیگر از این تاکتیک بود.