-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۴, سه‌شنبه

صالح محمد ریگستانی از شخصیت های مرجع درشورای نظار درگفت وگو با خبرگزاری سپوتنیک گفته است که  دسته جاتی از داعش همراه با خانواده های شان در منطقه دوآب ولایت نورستان هم مرز با پنجشیرمستقر شده اند.

 درجمع ۱۳ خانوار تازه آمده، دو فامیل از عراق و مابقی جنگجویان داعش وابسته به کشورهای آسیای مرکزی هستند.
 ریگستانی همچنان از رسیدن ۱۰۰ الی ۱۲۰ نفر جنگجویان خارجی داعش به ولایت بدخشان خبر داده گفت: "در درهٔ وردوج بدخشان که مکتب‌های شان است، در آنجا هم امسال حدود ۱۰۰ الی ۱۲۰ نفر با ۱۵ یا ۱۶ خانواده اضافه شده اند که اتباع کشورهای آسیای مرکزی اند. بناءً اینکه نیروهای شکست‌خورده داعش از سوریه و عراق به افغانستان می‌آیند هیچ شکی نیست، اینها از طریق پاکستان و به همکاری سازمان استخبارات پاکستان در حال انتقال به شمال می‌باشند".

آقای ریگستانی با اشاره به هدف این تروریستان گفت: "واضح است که هدف عمده اینها عبور نمودن از دریای آمو و بی‌ثبات سازی کشورهای همسایه افغانستان است".