-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۸, سه‌شنبه

پاکستان از طریق طالبان به امریکا آفر می دهد

اشاره: این درحالی است که تروریستان طالب هیچ گاه به خاطر صلح دهن کج نمی کردند.
هافینگتون پست- اندیا گزارش کرده است که طالبان به روز دو شنبه از امریکا خواسته اند برای ختم جنگ تقریباً هفده ساله درافغانستان به گفت و گو بنشینند. در گزارش اضافه شده که نشانه های جدی وجود دارد که این گروه به مذاکره و گفت وگو تمایل پیدا کرده است.