-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۱, شنبه

حسن خان: رهبرپشتون پاکستان دکترغنی را خارجی خطاب کرد


هدف از تظاهرات پشتون های پاکستان حق مشروع برای انفاذ قانون است. به مداخله یا کمک خارجی نیازی نیست. بهتر است از آلوده کردن مبارزه ما دست بردارید. بهتر است متوجه کابل باشید!