-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۶, پنجشنبه

واکنش غیر ضروری احمد ولی مسعود

احمدولی مسعود دررابطه به شصت میلیون دالر پس اندازی مسعود بزرگ، بی جهت و زودهنگام واکنش رد نشان داد. من درین رابطه به مدارکی دسترسی دارم که درجای دیگر است. سند مذکور یک افتضاح دیگری را برملا می کند که بعد از سقوط طالبان، دکترعبدالله به احمدولی تعرفه نوشته و در نقش پرنس درجه چهار از همان حساب  برای ده ها تن از افراد وابسته به عشیره محمد زایی  مقیم در اقصا نقاط جهان پیوسته پول تأدیه کرده است و به آن ها از کیسه خلیفه حاتم بخشی پیشه کرده است.