-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۱۴, شنبه

درگیری خونین پناهجویان افغان در شمال فرانسه


درگیری خونین میان پناهجویان افغان و آفریقایی در کاله ۲١ زخمی بر جا گذاشت.به گزارش رادیو فرانسه، در نتیجه درگیری بین پناهجویان افغانی و آفریقایی اهل اریتره در چندین نقطه درشهر بندری کاله فرانسه روز پنجشنبه اول فبروری حدود ۲١ تن زخمی شدند. حال چند تن از زخمیان این رویداد بی سابقه که بر اثر اصابت گلوله به شدت زخمی شده اند، وخیم اعلام شده است. پلیس فرانسه، روز جمعه دوم فوریه اعلام کرد که در تعقیب یکی از پناهجوی فراری افغان است که یکی از عوامل اصلی بروز درگیری های دیروز میان پناهجویان در کاله بوده است.

پلیس فرانسه مشخصات یک پناهجوی افعان را که دیروز در درگیری های کاله نقش مهمی داشته برای تعقیب و بازداشت اعلام کرده است.این پناهجوی افغان که متهم به شلیک به سوی پناهجویان اهل اریتره در مجاور بیمارستان کاله بوده، ۳۷ سال دارد.

در گیری در هنگام توزیع غذا میان پناهجویان افغانی و اهل اریتره رخ داد.

در جریان در گیری چهار پناهجوی ١۶ تا ١۸ ساله اهل اریتره در اثر اصابت گلوله زخمی به شدت شدند، حال همگی آنان وخیم گزارش شده است. در مجموع ۲١ نفر دیگر در این رویداد زخمی شده اند.

مقام ها در کاله می گویند پلیس فرانسه برای محافظت از مهاجرین افغان که تحت تهدید ۲۰۰ پناهجوی اهل اریتره قرار گرفته بودند، در حادثه مداخله کرد.


تا کنون چندین بار میان پناهجویان افغان و مهاجرین دیگر کشورها در کمپ جنگل در کاله، درگیری هایی رخ داده است، اما این درگیری ها هیچگاه تا این اندازه باخشونت همراه نبوده است.

دولت فرانسه درسال ۲۰۱۶ کمپ پناهجویان کاله را تخلیه کرد، اما نظر به ارقام رسمی دولت فرانسه هنوز هم حدود ۶۰۰ مهاجر در اطراف کاله مستقر اند. این در حالی است که گروه های حقوق بشری این تعداد را حدود ۸۰۰ نفر گزارش داده اند.