-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۴, سه‌شنبه

جانشین داعش درافغانستان تولید شده است

از ورای انبوهه ای اطلاعاتی که درشبکه های اطلاع رسانی سرازیر می شوند این طور می توان فهمید که امریکا و متحدان، بعد از زوال داعش در خاور میانه،  در افغانستان جایگزینی برای این نیروی اهریمنی پیدا کرده اند. به فکر بنده، فعلن می توان یک تابلوی نو طرح را این طور در نظر آورد:
تشدید ناسیونالیزم در افغانستان
روی کدام شواهد؟
موج خیزی ناسیونالیزم در ایالت پشتونخوا و توفان خیزی هویت یابی جدید از بلخ تا سمرقند
امریکایی ها خود درکابل به قوت وضع الجیش می گیرند و هر دو جبهه جنوب و شمال خود به خود مدیریت می شوند. خود به خود گسترش می یابند. امریکا و غرب صرفا از کابل هر دو استقامت را مدیریت می کند. هردو محاذ ناسیونالیزم درمسیری که عیار شده اند، با تمام هیجان و قدرت جلو می تازند. اهداف امریکا درسطح کلی درهمین چهارچوب تنظیم شده است. این است رویکرد جدید و موثر استراتیژیک. داعش ناسیونالیزم به جای داعش مذهبی می نشیند.