-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۶, پنجشنبه

خطر به جاده های ایران دو باره بر می گردد

نگاهی به سخنان مشاور و معاون وزیرداخله ایران
 
در آن سپاهی که در شورش بی سازمان دیماه در ۸۰ تا ۹۰ شهر ایران به حرکت در آمد، تنها بخشی از حاشیه نشینان شهرهای ایران حضور داشت. عقبه آن سپاه ارتشی ۱۱ میلیونی است که نان و کار و مسکن می خواهد و خود را از روستاها به حاشیه شهرها رسانده است. نفرت آنها از اختلاف طبقاتی تاریخی که در جمهوری اسلامی بوجود آمده و خشم آنها از روحانیت حکومتی را باید در رویدادهای یک هفته شورش در شهرهای ایران جستجو کرد.
مشاور وزیر کشور و معاون سازمان امور اجتماعی روز گذشته با نگرانی از آمار ۱۱ میلیون حاشیه نشینان شهرهای ایران را در همایش مدیرت در فرمانداری ها و استانداری ها بار دیگر اعلام کرد و گفت:
سه میلیون بیکار، سه میلیون معتاد، ۶۰۰ هزار زن مطلقه در سنین ۲۵ تا ۴۰ سال و نیم میلیون زندانی ورودی در سال از جمله آسیب‌های اجتماعی موجود در ایران در طول سال‌های اخیر است.
تعداد زنان سرپرست خانوار به دلایلی غیر از طلاق، به حدود سه میلیون نفر در سال گذشته رسیده است و بیش از ۱۵ میلیون پرونده‌ی قضایی در دستگاه قضایی داریم که این نشان کم اهمیت شدن آموزه‌های دینی در منازعات است.