-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۲۶, پنجشنبه

واشنگتن پست: خانه کرزی به مرکز توطئه تبدیل شده


 

حمله بی پیشینه روزنامه معتبر امریکایی که هماره درنقش مهندس پالیسی های امریکا عمل می کند.
 
 

 
 
روزنامه واشنگتن پست در گزارش تازه اش حامد کرزی را هدف گرفته و نوشته است که نظریه پردازی های تیره وتار او درحال شگوفا شدن است.
 
واشنگتن پست نوشته است که حامد کرزی از مدت ها به این سو از سوی منتقدان به عنوان آدمی جنجالی واوقات تلخ، مورد انتقاد قرار داشته و هنوز علیه امریکا به تحریکات خود ادامه می دهد که با پول و نیروی آن ها سال ها حکمرانی چلاند، و سرانجام روابطش دریخبندانی از اتهام زنی ها مغز و مزه خود را از دست داد. اما حامد کرزی هنوز به پایان کار خود نرسیده است. آن سیاستمدار زیرک شصت ساله که دریک مرحله در موضع دفاع از منافع غربی ها ایستاده بود، ‌اینک از اقامتگاه محصور با دیوارهای پولادین خویش در قلب پایتخت، دایره گسترده ای از روابط و تماس ها را ایجاد کرده است. درحالی که حکومت کنونی افغانستان با مبارزه با خشونت گرایان بی رحم طالب و داعش ونا هم سازی سیاسی در سطح داخل درگیر است، حامد کرزی انتقادات خود را به منظور جلب توجه مردم آغاز کرده است.
 
روزنامه واشنگتن پست در ادامه می گوید که اغلب اوقات نظریه های حامد کرزی توطئه گرانه است و در واقع به نفع خودش پیشنهاداتی ارایه می کند.  این که ما بگوییم وی عمدتا ادعا های دور از ذهن مطرح می کند- مثلا امریکا به خاطر ادامه حضور نظامی فراگیر درمنطقه  و سلطه بر افغانستان از داعش به گونه سری حمایت می کند- امری ساده نیست.
کرزی درصحبت اخیر با واشنگتن پست اظهار داشت که امریکا درین جا پیاده نشده است که دو باره برود. نیازمندی آن ها  فقط ساختن چند پایگاه درافغانستان نیست تا چند نفر طالب را درهم بشکنند. آنان به خاطری درین جا آمده اند که تمامی رقبای بزرگ امریکا درهمسایه گی ما قرار دارند و ما هم درکنار شان قرار داریم. ما حضور آنان را خوش آمدید می گوییم اما امریکایی ها دربرابر ما فریبکاری پیشه کرده اند.
به نظرمی رسد چنین نظریه ها یاد آور آخرین سال های حکمروایی کرزی است که نیروهای ناتو و امریکایی را به عنوان اشغالگران خارجی که بدون توجه به زنده گی غیرنظامیان روستا ها و خانه های مردم را بمباران می کنند، توصیف می کرد. او درسال ۲۰۱۴ از امضای پیمان امنیتی با امریکا درمورد باقی ماندن پایگاه های امریکا در افغانستان سرباز زد اما بعد از آن که اشرف غنی روی صحنه آمد آن را امضاء کرد.

افزون برین حامد کرزی درین روز ها طوری صحبت می کند که بر نا امیدی افغان های سرگشته گی و خسته از جنگ دامن می زند. با این حال روز نامه واشنگتن پست اعتراف می کند که بسیاری از مردم در افغانستان مانند حامد کرزی نسبت به حضور امریکا متردد اند و از عملکرد پاکستان در حمایت از شورشیان عمیقا مشوش اند و بیم از آن دارند که  افزایش عملیات جنگی امریکا ممکن است چشم انداز هر گونه صلح و ثبات را در کشور شان نابود کند.

دکتر داود مرادیان، مدیر اجرایی موسسه مطالعات استراتژیک افغانستان به خبرنگار واشنگتن پست گفته است که کرزی در تناقض گویی های خویش تنها نیست.
مرادیان گفته است ساکنان سراسر منطقه به این باور اند که امریکا داعش را به منطقه وارد می کند. برای چنین سوء برداشت ها «یک سابقه تاریخی» هم وجود دارد به این معنی که امریکا در دوره جنگ سرد از جنگجویان اسلامی استفاده کرد و سپس افغانستان را به حال خودش رها کرد اکنون افراط گرایی اسلامی از کنترول بیرون شده است.
اما عمر داوود زی از نزدیکان سابق کرزی مودبانه گفته است که نظریه های من با آقای کرزی در مورد حضور امریکا متفاوت است. ما نمی توانیم حمایت امریکا را از دست بدهیم.
داوود زی با اشاره به خروج ایالات متحده پس از جنگ شوروی که یک جنگ داخلی را به دنبال داشت گفت که هیچ کس و هیچ چیز دیگری به عنوان جایگزین برای امریکایی ها وجود ندارد. آخرین باری که آن ها از مسایل افغانستان کنار کشیدند یک فاجعه رخ داد. این بار آن ها باید ده یا بیست سال درافغانستان بمانند.